Vietnam

PHÒNG VÀ TRỊ KÝ SINH TRÙNG

THÀNH PHẦN

1ml thuốc có chứa 120mg Selamectin. 

CHỈ ĐỊNH

- Phòng các bệnh giun tim gây ra bởi Dirofilaria immitis.

Công ty TNHH Zoetis Việt Nam

Phòng 8.5A, Tầng 8, Tòa nhà E-town
364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam

Tel: (84-8) 3812 2461

Fax:  (84.8) 38122 712