Vietnam

VACCINE

THÀNH PHẦN

1ml Vanguard Plus 5 gồm có:

- Vaccine đông khô (Vanguard Plus 5):

  • Cannine Parvovirus nhược độc.
  • Cannine Distemper Virus nhược độc.
  • Cannine Adenovirus type 2 (CAV2) nhược độc.
  • Cannine Parainfluenza virus nhược độc.

- Nước pha (Sterile Diluent)

CHỈ ĐỊNH

VanguardPlus 5 chỉ định dùng trên chó khoẻ mạnh từ 6 tuần tuổi trở lên giúp phòng chống bệnh Carré,
bệnh ho cũi do Parainufluenza virus,...

THÀNH PHẦN

Mỗi liều VanguardPlus 5/L gồm có:

  • Vaccine đông khô (Vanguard® Plus  5)

Canine Parvovirus nhược độc.

Canine Distemper Virus nhược độc.

Canine Adenovirus type2 (CAV2) nhược độc.

Canine Parainfluenza virus nhược độc.

  • Vaccine dạng lỏng (Leptoferm C – I)

Leptospira Canicola vô hoạt

Leptospira icterohaemorrhagiae vô hoạt...

THÀNH PHẦN

Mỗi liều vaccine Vanguard®Plus 5/CV-L gồm có:

*  Vaccine đông khô (Vanguard®Plus 5/L):

Cannine Parvovirus nhược độc

Cannine Distemper Virus nhược độc

Cannine Adenovirus type 2 (CAV2) nhược độc

Cannine Parainfluenza virus nhược độc

Leptospira Canicola vô hoạt

Leptosprira icterohaemorrhagiae vô hoạt

*  Vaccine dạng lỏng (FirstDose®CV...

Công ty TNHH Zoetis Việt Nam

Phòng 8.5A, Tầng 8, Tòa nhà E-town
364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam

Tel: (84-8) 3812 2461

Fax:  (84.8) 38122 712