Vietnam

Chính sách về quyền riêng tư

Sự riêng tư cho thông tin cá nhân của bạn là điều rất quan trọng đối với Zoetis. Để bảo vệ tính riêng tư của bạn, chúng tôi đưa ra Chính sách về quyền riêng tư để bạn hiểu được cam kết của chúng tôi dành cho bạn và dành cho sự riêng tư của bạn. Chính sách về quyền riêng tư mô tả loại thông tin chúng tôi có thể thu thập được về bạn; cách chúng tôi dùng thông tin bạn ra sao; làm thế nào chúng tôi bảo vệ được thông tin đó; và bạn có những lựa chọn nào về cách thức sử dụng thông tin. Tại Zoetis, chúng tôi hiểu rằng sức khoẻ là vấn đề vô cùng cá nhân và riêng tư, chúng tôi muốn bạn cảm thấy an tâm mỗi khi ghé thăm các trang web của chúng tôi và mỗi khi dùng các dịch vụ tương ứng trên trang web.

Khi chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi có những thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách thông báo cho bạn biết về những thay đổi đó. Các thay đổi nhỏ trong chính sách có thể xảy ra và điều này không ảnh hưởng đến việc sử dụng các thông tin sức khoẻ cá nhân. Khi chính sách về quyền riêng tư thay đổi theo hướng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cách chúng tôi xử lí thông tin cá nhân, thì chúng tôi sẽ không dùng thông tin mà chúng đã thu thập trước kia nếu không đưa ra lưu ý cho bạn hoặc không có sự đồng ý của bạn khi thích hợp. Chúng tôi sẽ đăng lên các trang web của mình đúng lúc khi có những thay đổi về chính sách quyền riêng tư.

Những mục dưới đây nằm trong Chính sách về quyền riêng tư. Chúng tôi hi vọng chúng giúp bạn sẽ hiểu rõ về cách thức chúng tôi quản lí những thông tin liên quan đến bạn. Để truy cập tức thì vào một chủ đề cụ thể, hãy nhấp vào tiêu đề.

  • Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được
  • Sử dụng thông tin của bạn
  • Cách thức Zoetis quản lí sự riêng tư trong nội bộ
  • Các lựa chọn của bạn về sự riêng tư
  • Cập nhận thông tin cá nhân của bạn và liên hệ với Zoetis
  • Sự riêng tư của trẻ em

Khi chúng tôi đề cập đến mình bằng chữ "chúng tôi" hoặc "Zoetis", tức là muốn nói đến toàn bộ công ty của chúng tôi, bao gồm cả những công ty chúng tôi kiểm soát (ví dụ như công ty con thuộc sở hữu của chúng tôi). Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với nhau giữa các công ty thuộc sở hữu hoặc thuộc kiểm soát của chúng tôi, và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác có chung hoạt động quảng bá với chúng tôi, và cả những công ty làm việc với Zoetis nhưng toàn bộ thông tin mà chúng tôi chia sẻ luôn được bảo vệ theo điều khoản của Chính sách về quyền riêng tư này.

Bạn nên đọc Chính sách quyền riêng tư tại mỗi trang web bạn ghé thăm sau khi rời khỏi một trang các trang web của chúng tôi. Zoetis không chịu trách nhiệm về cách thức các trang web khác đối xử với sự riêng tư của bạn một khi bạn đã rời trang web thuộc Zoetis.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được

Thông tin thu thập được từ khách ghé thăm

Khách ghé thăm các trang web của chúng tôi có thể truy cập vào trang chủ của trang web đó, và duyệt xem một số khu vực trên trang web mà không cần tiết lộ bất kì thông tin cá nhân nào có thể nhận diện được. Chúng tôi có theo dõi thông tin được trình duyệt web của bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm cả trang web bạn đến từ đó (được biết dưới dạng trang web chuyển lưu), loại trình duyệt web bạn đang dùng, thời gian và ngày truy cập, và các thông tin khác vốn không có chức năng nhận dạng cá nhân bạn. Trên một số trang web của chúng tôi, bạn phải đăng kí để truy cập được vào những phần nhỏ hơn trên trang web đó.

Ngoài ra, chúng tôi thu thập những thông tin vốn được máy server tự động lấy về, chẳng hạn như địa chỉ IP và tên miền. Zoetis có thể dùng máy server và thông tin duyệt web để có thể tuỳ biến theo từng cá nhân để đưa ra những đề nghị và cách trình bày phù hợp khi bạn đưa thông tin cá nhân cho chúng tôi.

Thông tin thu thập được khi bạn đăng kí trên trang web

Những vị khách ghé thăm trang web khi đăng kí các dịch vụ trên trang web sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin dùng để nhận dạng, chẳng hạn như tên, giới tính và thông tin liên lạc. Trên màn hình đăng kí, chúng tôi sẽ ghi rõ thông tin nào cần cho việc đăng kí, và thông tin nào thuộc loại tuỳ chọn và bạn có thể cung cấp hoặc không tuỳ ý mình. Các trang web của Zoetis cần có được sự đồng ý từ khách ghé thăm trước khi thu thập các thông tin cá nhân có thể nhận dạng được.

Thông tin thu thập từ các nguồn bên ngoài

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các bác sĩ hoặc từ các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ khác vốn có đăng kí trên trang web của chúng tôi từ các nguồn khác nhằm chứng thực danh tính và tình trạng giấy phép của họ. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin từ khách hàng sau khi họ đăng kí, chẳng hạn như thông tin thẻ tín dụng. Trong hoàn cảnh cần thiết (ví dụ như để xử lí đơn hàng mua đồ), các trang web của chúng tôi có thể liên hệ các tổ chức tài chính hoặc tín dụng để xác nhận thông tin thẻ tín dụng của khách hàng.

Đôi lúc chúng tôi có thể tăng cường cơ sở dữ liệu hiện có bằng cách lấy thông tin một cách hợp pháp từ các tổ chức thứ ba. Một số thông tin có thể thuộc dạng nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như thông tin thay đổi địa chỉ trong nước. Chúng tôi làm vậy để xác định mục tiêu tốt hơn trong việc đưa ra mời chào thông tin và cho các chiến dịch quảng bá cũng như cung cấp những lời mời chào thích hợp mà chúng tôi nghĩ là bạn sẽ hứng thú.

Thông tin khác

Chúng tôi cũng thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp thông qua phần trả lời trong những cuộc khảo sát, các chức năng tìm kiếm, bảng câu hỏi, ý kiến phản hồi, các mẫu "Kể câu chuyện của bạn" và những hoạt động tương tự vậy.

Trên một số trang web, chúng tôi đưa ra một số công cụ đánh giá sức khoẻ yêu cầu bạn cung cấp thông tin tự đánh giá của mình.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin thêm chẳng hạn như địa chỉ e-mail nếu bạn muốn nhận được thêm các dịch vụ khác hoặc các thông tin khác hoặc để giải quyết khiếu nại cũng như các mối ưu tư .

Dùng cookie và các hệ thống theo dõi khác

Cookie, file nhật kím pixel-tags (các web beacon) là những công nghệ được các trang web của Zoetis sử dụng nhằm nhận dạng người dùng khi người dùng di chuyển khắp các trang web của chúng tôi. Trình duyệt web của bạn cho phép chúng tôi đặt một số thông tin (các ID dựa trên session và/hoặc các persistent cookie) trên ổ đĩa cứng trong máy tính của bạn để có thể nhận dạng bạn đang dùng loại máy tính nào. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cá nhân hoá và theo dõi cách bạn sử dụng khi đi khắp các trang web của Zoetis.

Trình duyệt web của bạn có thể được thiết lập để cho phé bạn kiểm soát việc cho phép dùng cookie hay từ chối dùng cookie, hoặc để thông báo cho bạn biết mỗi khi có cookie được gửi đến máy tính của bạn. Nếu trình duyệt web của bạn được thiết lập chế độ từ chối dùng cookie, các trang web có bật chức năng cookie sẽ không nhận ra bạn khi bạn quay trở lại trang web đó, và một số chức năng trên trang web có thể thất lạc. Phần Help trên trình duyệt web sẽ cho bạn biết làm thế nào để chỉnh trình duyệt web tránh dùng chế độ chấp nhận cookie.

Thỉnh thoảng, chúng tôi kí kết với các tổ chức thuộc bên thứ ba để đặt cookie vào ổ đĩa cứng của máy bạn. Những tổ chức thuộc bên thứ ba này kí kết thoả thuận với chúng tôi mà theo đó họ được yêu cầu quan sát Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Mặc dù cookie bình thường không chứa đựng thông tin có thể nhận dạng cá nhân, nhưng nếu bạn chung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, thì chùng tôi có thể liên hệ phần thông tin bạn đăng kí với cookie hoặc với các ứng dụng theo dõi khác mà trang web của chúng tôi đặt vào ổ cứng trong máy tính bạn. Việc liên hệ cookie với dữ liệu bạn đăng kí sẽ cho phép chúng tôi cung ứng cho bạn thêm tính năng cá nhân hoá và các chức năng khác. Không có cookie thì chức năng này không thể thực hiện được.

Một số đối tác doanh nghiệp của chúng tôi có thể dùng cookie trên trang web của chúng tôi (ví dụ những đường liên kết dẫn đến các đối tác đó). Chúng tôi không muốn các đối tác doanh nghiệp của mình dùng cookie để theo dõi các hoạt động của khách hàng bên chúng tôi một khi họ đã rời các trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể kiểm soát hoàn toàn cách thức các đối tác doanh nghiệp dùng cookie trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn nhận thấy một đối tác doanh nghiệp của Zoetis đang đặt một cookie đáng ngờ vào ổ cứng của bạn, xin vui òng liên hệ với nhân viên quản lí quyền riêng tư của chúng tôi để giúp chúng tôi giải quyết vấn đề.

Ngoài ra, chúng tôi có thể dùng các hệ thống theo dõi khác như pixel-tags. Pixel-tags, thỉnh thoảng còn được gọi là các web beacon, có chức năng tương tư cookie. Nhưng bởi vì kích thước không đáng kể, nên nó thường ẩn mình không hiện ra; dù vậy, chúng được dùng để truyền đi một số thông tin đến các máy server của chúng tôi nhằm cá nhân hoá các trang web và để theo dõi cách sử dụng của bạn khi đi khắp các trang web của Zoetis. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể dùng pixel-tags trong các e-mail có dùng HTML.

 

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin

Tập hợp dữ liệu

Chúng tôi tập hợp dữ liệu về những người khách ghé thăm các trang web của chúng tôi để phục vụ cho việc phát triển sản phẩm, dịch vụ và cho các hoạt động cải tiến. Chúng tôi cũng dùng dữ liệu này để phân tích thị trường. Chúng tôi có thể cung cấp cho bên thứ ba thông tin từ các trang web của mình theo dạng tổng hợp, trong đó phần thông tin dùng để nhận dạng được xoá đi. Khi thông tin sức khoẻ tổng hợp được cung cấp, chúng tôi thu thập nó từ nhiều hồ sơ cá nhân và tước đi hết phần dữ liệu có thể được dùng để nhận dạng cá nhân trước khi đem sử dụng. Bất kì tổ chức thuộc phía thứ ba nào nhận được dữ liệu chăm sóc sức khoẻ tổng hợp đều phải đồng ý không cố gắng tái nhận dạng những người nằm trong dữ liệu đó.

Marketing – Các thông điệp chăm sóc sức khoẻ

Chúng tôi có thể nhắm đến việc marketing và đưa ra thông điệp chăm sóc sức khoẻ tuỳ thuộc vào thông tin có được về bạn. Ví dụ một người dùng mà chúng tôi biết là phụ nữ có thể nhận được thông tin về sản phẩm hướng đến phụ nữ, mà người dùng nam sẽ không thấy được sản phẩm đó, hoặc người dùng nào mà chúng tôi biết là chuyên gia chăm sóc sức khoẻ chuyên trị chứng viêm khớp thì có thể nhận được thông tin về các liệu pháp mới dùng để chữa trị chứng viêm khớp. Chúng tôi có thể gửi cho bạn những thông tin mà chúng tôi tin là sẽ có ích cho bạn, bao gồm thông tin về bất kì sản phẩm nào của Zoetis. (Xem phầm các lựa chọn về sự riêng tư của bạn)

Chúng tôi cũng có thể cá nhân hoá trang web của mình dựa trên sở thích của bạn. Ví dụ, bạn có thể thấy nhiều bài viết khác nhau ở nhiều khu vực khác nhau trên trang web dựa trên thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi, hoặc thông tin mà chúng tôi có được bằng cách xem xét mấy lần ghé thăm trước của bạn, hoặc thông tin mà chúng tôi có được từ phần tương tác của bạn với bên thứ ba và bên thứ ba này chia sẻ lại thông tin cho chúng tôi.

Khi chúng tôi chia sẻ thông tin với bên thứ ba hoạt động đại diện cho Zoetis, chúng tôi sẽ cố hết sức để đảm bảo là họ sẽ đồng ý trên giấy tờ để tuân theo chính sách về quyền riêng tư của Zoetis.

Nếu chúng tôi phát hiện ra bên thứ ba đại diện cho Zoetis trong hoàn cảnh không thích hợp có hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của bất kì vị khách nào của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ hành động ngay tức thì để ngăn chặn sự cố không xảy ra thêm nữa.

Ngoài những điều được mô tả ở trên, Zoetis sẽ không công bố thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

Thông báo cho bạn bè

Nếu bạn chọn cách sử dụng chức năng giới thiệu để thông báo cho bạn bè biết về trang web của chúng tôi, thì trang web sẽ yêu cầu bạn cho biết tên và địa chỉ e-mail của người bạn đó cũng như thông tin của bạn. Bảng mẫu sẽ được tự động gửi đến người bạn đó trong e-mail một chiều, mời anh hoặc cô ta ghé thăm trang web. Chúng tôi không truy cập hay lưu trữ thông tin này, trừ việc gửi đi lời mời.

 

Bảo vệ thông tin

Cách thức Zoetis quản lí sự riêng tư trong nội bộ

Chúng tôi cam kết bảo mật

Chúng tôi sẽ đặt ra các thủ tục thích hợp về thể chất, điện tử, và quản lí để bảo vệ và giúp ngăn chặn quyền truy cập trái phép, duy trì bảo mật dữ liệu, và sử dụng đúng đắn nguồn thông tin thu thập được trên mạng.

Các chính sách chung

Chúng tôi tiến hành thực hiện các chính sách công nghệ và bảo mật, các luật lệ, và những phương thức đo lường khác nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân dưới quyền kiểm soát của chúng tôi không bị truy cập trái phép, sử dụng không đúng chỗ, sửa đổi, tiêu huỷ trái pháp luật hoặc do vô tình, và tránh việc vô tình thất thoát. Chúng tôi cũng bảo vệ thôngtin của bạn bằng cách yêu cầu toàn bộ nhân viên của mình cùng những người khác khi truy cập hoặc có liên hệ gì với việc xử lí dữ liệu của bạn thì phải tôn trọng tính bí mật của bạn.

Zoetis dùng các phương pháp bảo mật để xác định căn cước của mỗi người dùng có đăng kí, để cho các quyền lợi thích hợp và hạn chế có hiệu lực đối với người dùng. Việc chứng thực đáng tin cậy về căn cước của người dùng được gọi là sự xác thực. Zoetis dùng cả mật khẩu lẫn tên đăng kí để xác thực người dùng. Người dùng phải có trách nhiệm duy trì mật khẩu của bản thân mình.

Kho dữ liệu về thông tin sức khoẻ

Thông tin sức khoẻ thuộc loại có thể nhận dạng cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được lưu trữ trong các máy server cơ sở dữ liệu tại các trung tâm dữ liệu của Zoetis (ngụ tại bất kì quốc gia nào có thể) hoặc được chứa trên máy chủ của bên thứ ba, những người có kí kết thoả thuận với chúng tôi để theo dõi Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi có tường lửa và các loại công nghệ khác nhằm ngăn chặn người khác truy cập thông tin mà thiếu sự xác thực. Các trung tâm dữ liệu được thiết kế sao cho an toàn về kết cấu vật lí bên ngoài và được bảo vệ tránh sự truy cập trái phép từ những người không có quyền hạn.

Thông tin chứa trong các trung tâm dữ liệu của chúng tôi được sao lưu dự phòng định kì, để có thể phục hồi lại được thông tin trong trường hợp xảy ra sự cố làm thiệt hại thông tin hoặc do thảm hoạ tự nhiên. Các thiết bị sao lưu được giữ trong những phương tiện lưu trữ đạt mức an toàn về kết cấu vật lí.

Bên thứ ba 

Ngoài việc tập hợp thông tin (được mô tả trước đó), chúng tôi có thể chia sẻ một số dạng thông tin với bên thứ ba như mô tả dưới đây.

Các công ty hoặc những người làm việc cho chúng tôi: Bởi vì chúng tôi là công ty lớn, chúng tôi kí hợp đồng với nhiều công ty và nhiều người khác nhằm giúp chúng tôi cung ứng dịch vụ. Ví dụ, chúng tôi có thể đặt một số trang web của mình trên máy chủ của một công ty khác, thuê các tư vấn viên kĩ thuật để duy trì hoạt động các trang web được tốt đẹp, hoặc làm việc với các công ty khác để loại bỏ những thông tin trùng lặp từ danh sách khách hàng, để phân tích dữ liệu, cung ứng hỗ trợ marketing, và cung ứng dịch vụ khách hàng. Ngoài ra, nếu bạn là chuyên gia căm sóc sức khoẻ, chúng tôi có thể phê chuẩn cho tình trạng giấy phép của bạn và các thông tin khác không nằm trong cơ sở dữ liệu hiện có vốn chứa danh sách các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ có giấy phép. Để thực hiện công việc của mình thì những công ty này có thể có quyền truy cập hạn chế vào một số thông tin cá nhân về người dùng mà chúng tôi có được. Các công ty khác có thể thay mặt chúng tôi thu thập thông tin thông qua các trang web của họ. Thỉnh thoảng điều này kết hợp với việc sử dụng các khung trên trang web mà không hiện ra trên thanh địa chỉ của trình duyệt web đường dẫn URL mà bạn ghé thăm.  Chúng tôi yêu cầu những công ty thế này phải tuân theo những điều khoản thuộc các chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi, để hạn chế việc họ truy cập vào bất kì thông tin cá nhân nào đến mức thấp nhất vốn là điều cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của họ, và không dùng thông tin mà họ có thể truy cập vào những mục đích nào khác ngoài việc thực hiện trách nhiệm của họ đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để hạn chế các công ty khác sử dụng những thông tin chăm sóc nhận dạng hoặc thông tin có thể nhận dạng cá nhân.

Những lời mời chào thông tin và quảng bá: Thỉnh thoảng chúng tôi gửi những lời đề nghị đến một số nhóm khách hạn nhất định. Để làm được chuyện này chúng tôi có thể dùng tới bên thứ ba để thay mặt cho Zoetis. Chúng tôi cung ứng nhiều cơ chế khác nhau để bạn có thể cho chúng tôi biết mình không muốn nhận những dạng đề nghị thông tin – quảng bá như thế. Ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp bảng lựa chọn tham gia dành cho khách hàng để có thể nhận được thông tin gửi từ phía nhà cung ứng bên thứ ba, và chúng tôi làm rõ ra là, bằng cách chọn tham gia vào thì bạn sẽ đưa dữ liệu của mình cho bên thứ ba. Bạn có thể chọn cách không nhận tài liệu quảng bá hay thông tin từ chúng tôi bằng cách làm theo các chỉ dẫn để không tham gia vào, vốn được đề cập đến hoặc bao hàm trong các chương trình chúng tôi gửi cho bạn.

Chuyển nhượng doanh nghiệp: Nếu chúng tôi chuyển nhượng một đơn vị doanh nghiệp (chẳng hạn một công ty con) hay một tài sản nào đó (chẳng hạn như trang web) sang một công ty khác, thì chúng tôi sẽ cần công ty đó tôn trọng những điều khoản thuộc Chính sách quyền riêng tư này.

Những yêu cầu pháp lí: Chúng tôi có thể công bố tài khoản và thông tin cá nhân khác khi chúng tôi tin là việc công bố là điều cần thiết để tuân thủ pháp luật. Chúng tôi có thể công bố thông tin sức khoẻ cá nhân nếu theo đánh giá của chúng tôi sau khi được luật sư xem xét, phần công bố này được ràng buộc theo pháp luật hoặc qui định, hoặc nếu phần công bố là cần thiết để ngăn chặn việc xảy ra cái chết hay chấn thương nghiêm trọng của cá nhân nào đó.

 

Các lựa chọn của bạn về sự riêng tư

Khi bạn hoàn tất đăng kí hồ sơ thành viên, bạn sẽ được trao quyền lựa chọn nhận e-mail lặp đi lặp lại về thông tin hay quảng bá từ Zoetis và bên thứ ba làm việc với Zoetis. Bạn thể chọn cách không nhận e-mail như vậy khi bạn cung cấp thông tin hoặc làm theo các chỉ dẫn được đề cập trong e-mail hoặc nằm trong mỗi chương trình chúng tôi gửi đến bạn.

Dịch vụ khách hàng sẽ bỏ bạn ra khỏi danh sách nhận tin hoặc các chương trình khác trong vòng mười ngày hành chính.

Lựa chọn

Bạn sẽ có cơ hội chọn lựa thông tin cá nhân của mình (a) được tiết lộ cho bên thứ ba làm việc với Zoetis hoặc (b) được dùng với mục đích khác với mục đích dự tính hoặc được uỷ quyền làm lúc ban đầu. Ngoài ra, đối với thông tin nhạy cảm bao gồm thông tin cá nhân có thể xác định tình trạng sức khoẻ hoặc tình trạng y tế, bạn sẽ có được lựa chọn xác nhận đồng ý hay không.

Chuyển nhượng tiếp (chuyển nhượng cho bên thứ ba)

Chúng tôi sẽ cho bạn biết phần lưu ý và lựa chọn trước khi thông tin cá nhân hoăc thông tin nhạy cảm được chúng tôi chuyển cho bên thứ ba.

 

Cập nhật thông tin cá nhân của bạn và liên hệ với Zoetis

Lúc nào bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để (i) xoá thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua hệ thống của chúng tôi, (ii) cập nhật thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, và (iii) thay đổi ưu tiên của bạn liên quan đến phần liên hệ marketing bằng cách e-mail cho chúng tôi theo địa chỉ privacy.officer@Zoetis.com hoặc nếu được thì cũng nên đăng nhập vào tài khoản của bạn để cập nhật thông tin bản thân.

 

Chính sách của trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của trẻ em. Chúng tôi không thu thập những thông tin có thể nhận dạng cá nhân từ bất kì ai mà chúng tôi biết chắc là trẻ em dưới 13 tuổi.

Zoetis Inc. Privacy Policy updated December, 2012.

Zoetis Inc
Privacy Officer
5 Giralda Farms
Madison NJ 07940

Công ty TNHH Zoetis Việt Nam

Phòng 25.04, Tầng 25, Tòa Nhà Viettel,

Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12,

Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T: (84-28) 6284 5350  F: (84-28) 6256 1028