Vietnam

ĐỘNG VẬT

SỰ ĐỔI MỚI TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE VẬT NUÔI

Dog in web

Chúng tôi sử dụng chuyên môn trong lĩnh vực sức khỏe vật nuôi để giải quyết các thách thức về phát triển bền vững mà con người và động vật đang phải đối mặt.

Với niềm tin rằng một khi vật nuôi khỏe mạnh hơn sẽ giúp xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng chuyên môn của mình trong lĩnh vực sức khỏe vật nuôi để giúp giải quyết các thách thức phát triển bền vững mà con người và vật nuôi đang phải đối mặt. Với 75% các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện có nguồn gốc từ động vật, bao gồm cả COVID-19, sự kết nối quan trọng giữa sức khỏe vật nuôi và sức khỏe con người trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Những khách hàng chăn nuôi gia súc đã đạt được những bước tiến dài về năng suất và cách họ chăm sóc cho vật nuôi lẫn đất đai. Để giúp đỡ họ thêm trong việc đạt được những mục tiêu phát triển bền vững cùng kỳ vọng của người tiêu dùng, chúng tôi cam kết khám phá, phát triển và thương mại hóa những sáng chế mới nhằm giúp gia tăng năng suất, cải thiện phúc lợi động vật, và giúp bảo tồn cũng như bảo vệ môi trường.

Khát vọng của chúng tôi

  • Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ giúp các nông trại gia súc nâng cao hiệu suất và phát triển bền vững nhằm bảo vệ tốt hơn phúc lợi động vật
  • Thúc đẩy hướng tiếp cận mang tính phòng ngừa trong lĩnh vực sức khỏe vật nuôi với những ứng dụng tích cực đối với sức khỏe con người
  • Tạo thêm hướng tiếp cận dịch vụ chăm sóc thú y tại những thị trường đang phát triển
  • Đấu tranh chống lại những bệnh tật nguy hiểm cho cả con người và vật nuôi