Vietnam

ĐA DẠNG, CÔNG BẰNG VÀ HÒA NHẬP

Our colleagues work together as One Zoetis

Nhân viên tạo nên sự khác biệt, và chúng tôi biết những sự khác biệt này sẽ giúp Zoetis phát triển mạnh mẽ hơn. Chúng tôi nỗ lực để tạo ra một môi trường nơi mà nhân viên cảm thấy được trân trọng và quan tâm, cũng như hiểu được vai trò quan trọng của mỗi cá nhân trong việc tăng cường sự đa dạng nhằm cải thiện chất lượng sáng kiến, hợp tác và các mối quan hệ.

Việc tập trung vào những cam kết về một môi trường đa dạng, công bằng và hòa nhập (DE&I) được khởi đầu từ đội ngũ lãnh đạo với lý lịch, kinh nghiệm và sắc tộc khác nhau (50% đội ngũ lãnh đạo là phụ nữ), và điều này được chứng minh dựa trên những hỗ trợ của chúng tôi dành cho nhân viên và toàn ngành.

Khát vọng về Đa dạng, Công bằng & Hòa nhập

Chúng tôi cam kết thúc đẩy sự hòa nhập, công bằng và đa dạng trong toàn thể công ty. Với hiểu biết về sự đa dạng tại Zoetis cùng những kế hoạch chính thức, chúng tôi kỳ vọng về một sự thay đổi nhằm giúp Zoetis và toàn ngành trở nên hòa nhập hơn, bao gồm cả những mong đợi cụ thể trong việc tập trung nâng cao sự đa dạng trong nội bộ công ty vào năm 2025. Kết hợp với chiến lược phát triển nhân tài, chúng tôi tin rằng mình sẽ đạt được những kỳ vọng như cam kết trong việc thu hút và duy trì những cá nhân xuất sắc nhất.

Ủy ban hoạt động cho sự Đa dạng, Công Bằng & Hòa nhập và Nhóm đoàn thể

Ủy ban hoạt động cho sự Đa dạng, Công Bằng & Hòa nhập của chúng tôi đại diện cho tập thể nhân viên không phân biệt địa điểm, chức năng hay phòng ban, giữ vai trò như một đại sứ và chiến sĩ với nhiều sáng kiến về sự đa dạng, công bằng & hòa nhập.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cho ra mắt nhiều nhóm Đoàn Thể Nhân Viên (CRGs), đóng vai trò là chất xúc tác để cổ vũ cho một môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập, mang đến nhiều tác động tích cực cho công ty và cộng đồng. Những nhóm đoàn thể này giúp gắn kết nhân viên có điểm chung về lý lịch, kinh nghiệm hoặc sở thích và cùng nhau nỗ lực vì những mục tiêu chung. Toàn thể nhân viên được khuyến khích tham gia những nhóm đoàn thể khác nhau như:

  • Believers – Cộng đồng người gốc Phi
  • DNA – Liên minh dành cho người không có lợi thế & đa dạng trí tuệ
  • Proud And Welcom (PAW) – Cộng đồng LGBTQ+
  • iPresente! – Cộng đồng người gốc Latin
  • Zoetis Early Career Champions (ZECC) – Nhóm phát triển sự nghiệp

Những nhóm đoàn thể này cùng với Hội Phụ Nữ và các nhóm đoàn thể trải khắp toàn cầu của phụ nữ sẽ tập trung nâng tầm vai trò của nhân viên nữ trong công ty.

Cổ vũ văn hóa hòa nhập

Chúng tôi có nhiều phúc lợi và chương trình toàn diện để hỗ trợ cho đời sống & hạnh phúc của nhân viên nhằm khuyến khích họ thể hiện tốt nhất khả năng của mình ngay tại công ty & tại nhà. Những quyền lợi này cũng bao gồm các chương trình phát triển và huấn luyện, sắp xếp công việc một cách linh hoạt, hỗ trợ về đào tạo, hỗ trợ sức khỏe tinh thần, cùng những quyền lợi khác dành cho gia đình như nghỉ sinh, hỗ trợ cho nhân viên không có khả năng sinh con & nhận con nuôi.

CEO Hành Động cho sự Đa dạng & Hòa nhậpTMTM

CEO Action logoZoetis là thành viên của tổ chức CEO Hành Động cho sự Đa dạng & Hòa nhập, tổ chức lớn nhất dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp trong việc cam kết nâng cao sự đa dạng và hòa nhập trong tổ chức. Là một thành viên, CEO Kristin Peckvà Zoetis nỗ lực cùng với hơn 900 lãnh đạo khác từ 85 lĩnh vực khác nhau cùng chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm và những cách làm tốt nhất để xây dựng một môi trường làm việc hòa nhập. Thêm vào đó, Dr. Christine Jenkins, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc y khoa phụ trách thị trường Mỹ, được lựa chọn trở thành Giám đốc cho chương trình hành động vì đa dạng sắc tộc của nhân viên. Đại diện cho Zoetis, Dr. Jenkins sẽ làm việc với hơn 100 hiệp ước Lãnh đạo hành động nhằm phát hiện, phát triển và thúc đẩy những chính sách lớn và bền vững cùng những cam kết của doanh nghiệp trong việc loại bỏ phân biệt chủng tộc và bất công bằng xã hội, đồng thời cải thiện phúc lợi xã hội. Tất cả thành viên sẽ nỗ lực tập trung vào 4 vấn đề chính: Giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an toàn xã hội và phát triển kinh tế.

Hợp tác để thay đổi

Partnership logosChúng tôi tự hào về sự hợp tác với INROADS, Minorities in Agriculture, Natural Resources and Related Sciences (MANRRS) và Management Leadership for Tomorrow (MLT) — Những tổ chức tập trung kết nối nhóm sinh viên và người lao động chưa được chú ý đến với các cơ hội nghề nghiệp. Roxanne Lagano, Phó tổng giám đốc phụ trách mảng Nhân sự và vận hành Quốc tế, vừa mới được bổ nhiệm trở thành thành viên Ban lãnh đạo quốc gia của INROADS vì những nỗ lực trong việc thúc đẩy sự đa dạng, công vằng và hòa nhập trong doanh nghiệp