Vietnam

HÀNH TINH

ĐỘNG LỰC BẢO VỆ HÀNH TINH

Cow in web

Chúng tôi tập trung vào việc quản trị & sử dụng tài nguyên có trách nhiệm để giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường thông qua việc phát triển và sản xuất những sản phẩm dịch vụ nhằm giúp nâng cao việc chăm sóc sức khỏe vật nuôi.

Khát vọng của chúng tôi

  • Giảm thiểu tối đa lượng khí/chất thải carbon gây hiệu ứng nhà kính
  • Cân nhắc đến bao bì đóng gói nhằm giảm tải tác động tới môi trường
  • Cải thiện công cuộc phát triển bền vững ở những địa điểm chúng tôi hoạt động