"/>
Vietnam

DINH DƯỠNG

Sản phẩm Dùng cho Gia cầm Dùng cho Heo
AVATEC
BMD Granulated 10%
BMD Solube 50%
Cycro 1%
Lincomix 110 Premix
Linco-Spectin 44
Robenz 66G
Tiamulin

Công ty TNHH Zoetis Việt Nam

Phòng 25.04, Tầng 25, Tòa Nhà Viettel,

Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12,

Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T: (84-28) 6284 5350  F: (84-28) 6256 1028