Vietnam

AVATEC

THÀNH PHẦN:

1kg chứa

Lasalocid Sodium 150 g; tá dược.

CHỈ ĐỊNH:

  • Phòng ngừa cầu trùng cho gà thịt, gà hậu bị, gà gô, gà tây và thỏ
  • Trên gà thịt, gà hậu bị: phòng bệnh cầu trùng gây ra bởi Eimeria mivati, E. brunette, E. tenella, E. acervulina, E. maxima và E. necatrix.

LIỀU LƯỢNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Trộn vào thức ăn với tỷ lệ sau:

 

Loài

Công dụng

Avatec 15% (g/tấn)

Gà thịt, gà hậu bị

Phòng bệnh do cầu trùng (từ 1 ngày – 5 ngày trước khi xuất thịt)

500 – 830 (trung bình 600)

Gà gô

Phòng bệnh do cầu trùng (từ 1 ngày – 8 tuần tuổi)

113

Gà tây

Phòng bệnh do cầu trùng (từ 1 ngày – 12 tuần tuổi)

600 – 830

Thỏ

Phòng bệnh do cầu trùng (từ 1 ngày – 6.5 tuần tuổi)

113

 

* Lưu ý: Không trộn chung hoặc sử dụng đồng thời với các kháng sinh cầu trùng khác.

Cách trộn: Trộn liều trên với một lượng nhỏ thức ăn khoảng 500- 1 kg  trước rồi trộn hỗn hợp này với toàn bộ lượng thức ăn còn lại.

THẬN TRỌNG:

Trong khi trộn sản phẩm tránh hít bụi vào miệng. Đề phòng sản phẩm dính vào da, mắt và quần áo khi thao tác. Rửa tay sạch sau khi sử dụng.
Trang bị đồ bảo hộ khi làm việc với sản phẩm.

THỜI GIAN NGƯNG SỬ DỤNG:

Ngưng sử dụng 5 ngày trước khi giết thịt.

BẢO QUẢN:

Để nơi khô, thoáng và đóng kín bao bì sau khi dùng.

QUY CÁCH & DẠNG BÀO CHẾ:

Bao 20kg. Dạng hạt.

Phòng 25.04, Tầng 25, Tháp A, Tòa Nhà Viettel,

285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam

Tel: (84-28) 6284 5350

Fax: (84-28) 6256 1028