Vietnam

CYGRO 1%

THÀNH PHẦN:

Trong 1kg chứa 10g Maduramicin ammonium

CHỈ ĐỊNH:

  • Phòng ngừa cầu trùng cho gà thịt các loài E. Necatrix, E. Tenella, E. Acervulina, E. brunette, E. Mivati, E. Maxima
  • Gà Tây: E meleagrimitis, E.gallopavonis, E. adenoeides và E. dispersa

ĐẶC TÍNH:

  • Cygro chịu được nhiệt độ ép viên cao
  • Cygro có dạng hạt, đảm bảo cho việc trộn vào thức ăn được đồng đều

LIỀU LƯỢNG & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Trộn vào thức ăn với tỷ lệ sau:

Loài

Công dụng

Cygro 1% (g/tấn)

Gà thịt, gà tây

Phòng ngừa cầu trùng

500

Cách trộn: Để trộn Cygro với thức ăn được đồng đều, nên trộn theo liều trên với 10 kg thức ăn trước rồi trộn hỗn hợp này với toàn bộ lượng thức ăn còn lại.

THỜI GIAN NGƯNG SỬ DỤNG:

Ngưng thuốc 5 ngày trước khi giết thịt

BẢO QUẢN:

Để nơi khô, thoáng và đóng kín bao bì sau khi dùng.

QUY CÁCH & DẠNG BÀO CHẾ:

Bao 20kg. Dạng hạt.

Phòng 25.04, Tầng 25, Tháp A, Tòa Nhà Viettel,

285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam

Tel: (84-28) 6284 5350

Fax: (84-28) 6256 1028