Vietnam

SẢN PHẨM DÙNG CHO GIA CẦM

THÀNH PHẦN:

1kg chứa

Lasalocid Sodium 150 g; tá dược.

CHỈ ĐỊNH:

 • Phòng ngừa cầu trùng cho gà thịt, gà hậu bị, gà gô, gà tây và thỏ
 • Trên gà thịt, gà hậu bị: phòng bệnh cầu trùng gây ra bởi Eimeria mivati, E. brunette, E. tenella, E. acervulina, E. maxima và E. necatrix.

LIỀU LƯỢNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Trộn vào thức ăn với tỷ lệ sau:

 

THÀNH PHẦN:

Trong 1kg chứa 10g Maduramicin ammonium

CHỈ ĐỊNH:

 • Phòng ngừa cầu trùng cho gà thịt các loài E. Necatrix, E. Tenella, E. Acervulina, E. brunette, E. Mivati, E. Maxima
 • Gà Tây: E meleagrimitis, E.gallopavonis, E. adenoeides và E.

THÀNH PHẦN:

Trong 1kg chứa 120g Salinomycin sodium

CHỈ ĐỊNH:

Phòng ngừa bệnh cầu trùng cho gà thịt, gà hậu bị giống, gà đẻ gây ra do Eimeria tenella,

E.necatrix, E.acervulina, E. brunetti, E. maxima and E. mivati.

Phòng ngừa bệnh cầu trùng cho cút gây ra do Eimeria diasporaand E.

THÀNH PHẦN:

Trong 1kg chứa 66g Robenidine hydrochioride; tá dược bổ sung vừa đủ 1kg

CHỈ ĐỊNH:

Chỉ định phòng ngừa bệnh cầu trùng

Trên gà thịt: E. Necatrix, E. Tenella, E. Acervulina, E. brunette, E. Mivati, E. Maxima

Trên gà tây: E meleagrimitis, E.gallopavonis, E. adenoeides và E. dispersa

Thỏ: E. intestinalis, E...

THÀNH PHẦN:

Dạng hạt, 1kg chứa 100g BMD (Bacitracin Methylene Disalicylate).

CHỈ ĐỊNH:

 • Phòng ngừa và kiểm soát bệnh hoại tử đường ruột trên gà do Clostridium SPP.
 • Phòng ngừa bệnh gây loét hoại tử trên cút do Clostridium colinum.
 • Gia tăng tỷ lệ tăng trọng và cải thiện khả năng chuyển hóa thức ăn trên gia cầm.
 • Gia tăng sản lượng trứng, trọng lượng trứng, chất lượng vỏ...

THÀNH PHẦN:

Dạng hạt, 1kg chứa 200g Chlotetracycline dạng phức hợp Canxi.

CHỈ ĐỊNH:

 • Kiểm soát bệnh hô hấp mãn tính CRD và viêm nhiễm túi khí do Mycoplasma + E.coli.
 • Giảm tỷ lệ chết do E.coli ở gia cầm.
 • Phòng ngừa và kiểm soát bệnh viêm khớp do Mycoplasma Synoviae trên gia cầm.
 • Tăng khả năng tăng trọng, cải thiện hiệu quả chuyển hóa thức ăn

ƯU ĐIỂM:

...

THÀNH PHẦN:

Trong 1kg có

Lincomycin hydrochloride.... 22 gm                           Dầu khoáng............... 10 gm

Spectinomycin sulphate....... 22 gm                           Vỏ trấu........................ vừa đủ 1kg

CHỈ ĐỊNH:

Kiểm soát CCRD (do Mycoplasma spp., E.

THÀNH PHẦN:

Trong 1kg có

 • Lincomycin .......... 110 gm                                           
 • Dầu khoáng ......... 10 gm
 • Vỏ trấu ................. Vừa đủ 1 kg

CHỈ ĐỊNH:

Tăng hiệu quả chuyển hoá thức ăn, cải thiện màu da, kiểm soát CCRD (do Mycoplasma spp.)

THÀNH PHẦN:

SiO2  ......... 56,6 – 65,6

Al2O3.......... 14,5 – 19,7

Fe2O3 ........ 4,05 – 5,02

MgO .......... 0,94 – 2,08

Na2O        0,54 – 1,37

 

K2O............................................ ………..0,60 – 1,19

TiO2...

Phòng 25.04, Tầng 25, Tháp A, Tòa Nhà Viettel,

285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam

Tel: (84-28) 6284 5350

Fax: (84-28) 6256 1028