Vietnam

LINCO-SPECTIN 44 PREMIX

THÀNH PHẦN:

Trong 1kg có

Lincomycin hydrochloride.... 22 gm                           Dầu khoáng............... 10 gm

Spectinomycin sulphate....... 22 gm                           Vỏ trấu........................ vừa đủ 1kg

CHỈ ĐỊNH:

Kiểm soát CCRD (do Mycoplasma spp., E. coli) và các bệnh đường ruột ở gà thịt, gà hậu bị và gà giống.

LIỀU LƯỢNG & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Gà thịt: Trộn 2 – 2,5Kg Linco-Spectin 44 / tấn cám, cho ăn 15-21 ngày đầu tiên

Gà hậu bị: Trộn 2 – 2,5Kg Linco-Spectin 44/ tấn cám trong 21 ngày đầu tiên sau đó sử dụng với cùng liều lượng liên tục
trong 7 ngày ở tuần thứ 8, 13, 19 của chu kỳ sản xuất.

Gà giống: 2 – 2,5Kg Linco-Spectin 44/ tấn cám, sử dụng 15 ngày đầu khi gà bắt đầu đẻ trứng sau đó sử dụng
với cùng liều lượng mỗi tháng sử dụng 1 tuần, nghỉ 3 tuần cho tới cuối kỳ đẻ trứng.

THẬN TRỌNG:

Linco-Spectin 44 phải được trộn kỹ trong thức ăn trước khi sử dụng.

Không dùng trên thú nhạy cảm với Lincomycin hoặc Spectinomycin.
Không dùng trên thỏ, hamster, guinea pig, ngựa hoặc thú nhai lại, vì nguy cơ rối loạn đường tiêu hoá.

THỜI GIAN NGƯNG SỬ DỤNG:

Không cần ngưng thuốc trước khi giết thịt.

BẢO QUẢN:

Bảo quản Linco-Spectin 44 ở nơi khô, mát.

QUY CÁCH & DẠNG BÀO CHẾ:

Bao 1kg, bao 20kg. Dạng bột

Phòng 25.04, Tầng 25, Tháp A, Tòa Nhà Viettel,

285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam

Tel: (84-28) 6284 5350

Fax: (84-28) 6256 1028