Vietnam

Linco-Spectin 100 Soluble Powder

Đặc trị hô hấp mãn tính và phức hợp hô hấp – đường ruột

CHỈ ĐỊNH
Gà: đặc trị những bệnh hô hấp mãn tính (CRD) gây ra bởi Mycoplasma spp và phức hợp hô hấp – đường ruột (CCRD) gây ra do nhiễm Mycoplasma kết hợp với E.Coli. Gà tây: phòng ngừa và điều trị viêm túi khí

THÀNH PHẦN
Hộp 150g chứa 100g kháng sinh họat tính, gồm Lincomycin (33,3g); Spectinomycin (66,6g)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Linco-Spectin 100 SP hòa tan hoàn toàn trong nước
Liều phòng: Từ 1-5 ngày tuổi: liều 0,225g/kg thể trọng/ngày.
Từ 4 tuần tuổi hoặc lúc chủng ngừa vaccine: liều 0,075g/kg thể trọng/ngày, sử dụng 2-3 ngày liên tục

(Chương trình phòng bệnh/1000 gà)

Ngày tuổi

Lượng Linco-Spectin 100 SP (g) cho gà thịt trắng

Lượng Linco-Spectin 100 SP (g) cho gà thịt màu

1

10

10

2

15

10

3

15

15

4

20

15

5

30

20

Tổng cộng

90

70

Phòng 25.04, Tầng 25, Tháp A, Tòa Nhà Viettel,

285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam

Tel: (84-28) 6284 5350

Fax: (84-28) 6256 1028