Vietnam

Bursine - 2

Vaccine sống nhược độc phòng bệnh Gumboro trên gà

CHỈ ĐỊNH
Chủng vaccine cho gà khỏe mạnh (gà thịt, hậu bị, giống) để phòng bệnh Gumboro

THÀNH PHẦN
Vaccine chứa virus Gumboro nhược độc dòng trung bình

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Gà thương phẩm: Chủng cho gà khỏe mạnh từ 7 ngày tuổi. Rất an toàn cho gà 1 ngày tuổi khi mức kháng thể mẹ truyền thấp
Gà giống: Cho uống lúc 6-8 tuần trước khi sử dụng vaccine chết

LƯU Ý
Không chủng vaccine 21 ngày trước khi giết mổ

BẢO QUẢN
Giữ vaccine ở nhiệt độ từ 2oC đến 7oC, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp

Phòng 25.04, Tầng 25, Tháp A, Tòa Nhà Viettel,

285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam

Tel: (84-28) 6284 5350

Fax: (84-28) 6256 1028