Vietnam

Poulvac Bursa F

Vaccine sống phòng bệnh Gumboro trên gà

CHỈ ĐỊNH
Phòng Gumboro cho gà 14 ngày tuổi trở lên

THÀNH PHẦN
Vaccine chưa virus Gumboro, chủng "hot" thuộc dòng V877.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Gà thịt với lượng kháng thể mẹ truyền cao: từ 14-20 ngày tuổi.
Gà đẻ hậu bị: từ 14-20 ngày tuổi, tái chủng lúc 24-28 ngày tuổi.
Gà đẻ: tái chủng từ 24-28 ngày tuổi

LƯU Ý
Không chủng vaccine 21 ngày trước khi giết mổ

BẢO QUẢN
Giữ vaccine ở nhiệt độ từ 2oC đến 7oC, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp

Phòng 25.04, Tầng 25, Tháp A, Tòa Nhà Viettel,

285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam

Tel: (84-28) 6284 5350

Fax: (84-28) 6256 1028