Vietnam

Poxine

Vaccine sống phòng bệnh Đậu trên gà và gà tây

CHỈ ĐỊNH
Chủng cho gà khỏe mạnh từ 6 tuần tuồi, hoặc ở gà tây từ 8 tuần tuổi để phòng bệnh Đậu gia cầm

THÀNH PHẦN
Vaccine nhược độc bệnh Đậu, đông khô

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Gà: Vaccine chủng cho gà 6 tuần tuổi và ít nhất 1 tháng trước khi gà lên đẻ
Gà tây: Vaccine chủng cho gà tây lúc 8 tuần tuổi. Tiêm màng da cánh

LƯU Ý
Không chủng vaccine 21 ngày trước khi giết mổ

BẢO QUẢN
Giữ vaccine ở nhiệt độ 2oC đến 7oC, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp

Phòng 25.04, Tầng 25, Tháp A, Tòa Nhà Viettel,

285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam

Tel: (84-28) 6284 5350

Fax: (84-28) 6256 1028