Vietnam

NHÓM KHÁC

 

Dung dịch tiêm Doramectin, diệt nội-ngoại ký sinh trùng

THÀNH PHẦN: 1ml dung dịch tiêm Dectomax có chứa

Doramectin................................10mg

Ethyl oleate.................................218mg

Dầu mè.......................................vừa đủ.

 

Kích dục tố Prostaglandin F2 alpha dùng trên trâu bò.

THÀNH PHẦN

Dinoprost là chất prostaglandin F2 alpha tự nhiên, được trình bày dưới dạng dung dịch vô trùng Dinoprost 5 mg/ml (trình bày như 6,71 mg/ml của muối dinoprost tromethamine) có chứa 1,65% benzyl alcohol như chất bảo quản.

CHỈ ĐỊNH

LUTALYSE có tác dụng làm tiêu thể vàng và thúc đẻ nên được chỉ định sử dụng cho trâu bò

1. Kiểm soát hiệu quả hơn thời gian lên...

Phòng 25.04, Tầng 25, Tháp A, Tòa Nhà Viettel,

285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam

Tel: (84-28) 6284 5350

Fax: (84-28) 6256 1028