Vietnam

LINCOMIX™110

  Premix kháng sinh Lincomyxin

THÀNH PHẦN:

Lincomycin hydrochloride ........................................... 110g
Tá dược vừa đủ ............................................................  1kg

CHỈ ĐỊNH:

Kiểm soát và điều trị viêm phổi do Mycoplasma, bệnh lỵ heo, phòng ngừa và kiểm soát bệnh viêm hồi tràng (Ileitis).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ LIỀU DÙNG:

Kiểm soát bệnh lỵ heo: Trộn 0,4kg Lincomix 110 premix/tấn thức ăn hỗn hợp

Điều trị bệnh lỵ heo: Trộn 1kg Lincomix 110 premix/tấn thức ăn hỗn hợp, cho ăn liên tục trong 3 tuần hoặc cho tới khi không còn thấy dấu hiệu lâm sàng của bệnh.

Điều trị và kiểm soát bệnh lỵ heo: Trộn 1kg Lincomix 110 premix/ tấn thức ăn hỗn hợp, cho ăn liên tục trong 3 tuần hoặc cho tới khi không còn thấy dấu hiệu lâm sàng của bệnh, sau đó duy trì với liều 0,4kg Lincomix 110 premix/ tấn thức ăn hỗn hợp.

Phòng và kiểm soát bệnh viêm hồi tràng: Trộn 0,4-2kg Lincomix 110 premix/ tấn thức ăn hỗn hợp, cho ăn liên tục trong 3 tuần.

Kiểm soát viêm phổi do Mycoplasma: Trộn 0,2-0,8kg Lincomix 110 premix/ tấn thức ăn hỗn hợp, cho ăn liên tục trong 3 tuần.

THỜI GIAN NGƯNG THUỐC:

Không cần thiết

BẢO QUẢN:

Để thuốc nơi khô mát.

Phòng 25.04, Tầng 25, Tháp A, Tòa Nhà Viettel,

285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam

Tel: (84-28) 6284 5350

Fax: (84-28) 6256 1028