Vietnam

FARROWSURE®B

Phòng Bệnh Sẩy Thai Truyền Nhiễm Trên Heo Nái

THÀNH PHẦN

FarrowSure B là vaccine vô hoạt được báo chế từ Porcine Parvo Virus nuôi cấy trong môi trường tế bào 1 lớp của heo, Erysipelothrix rhusiopathiae và 6 chủng Lepto (L.canicola, L.grippotyphosa, L.hardjo, L.icterohaemorrhagiae, L.pomona và L.Bratislava)

CHỈ ĐỊNH

Tiêm phòng cho heo giống khỏe mạnh nhằm phòng bệnh sẩy thai truyền nhiễm do virus Parvo, bệnh đóng dấu gây bởi Erysipelothrix rhusiopathiae và bệnh Lepto gây bởi 6 chủng L.canicola, L.grippotyphosa, L.hardjo, L.icterohaemorrhagiae, L.pomona và L.Bratislava gây ra.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ LIỀU DÙNG

Tiêm bắp, liều 5ml/con

CHƯƠNG TRÌNH TIÊM PHÒNG

Chủng lần đầu:

-Heo khỏe mạnh cần được tiêm 2 liều cách nhau 3-5 tuần. Liều thứ 2 tiêm lúc 2-4 tuần trước khi phối giống.

-Heo hậu bị khỏe mạnh nên được tiêm liều thứ 2 gần lúc 14 ngày trước khi phối giống.

Tái chủng:

-Heo nái: tái chủng 1 liều lúc 14 ngày trước khi phối giống.

-Heo nọc: tái chủng 6 tháng/lần, ở thời gian bất kỳ

BẢO QUẢN

Bảo quản vaccine ở nhiệt độ từ 20C đến 70C. Không để đông đá

Phòng 25.04, Tầng 25, Tháp A, Tòa Nhà Viettel,

285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam

Tel: (84-28) 6284 5350

Fax: (84-28) 6256 1028