Vietnam

PHÒNG VÀ TRỊ KÝ SINH TRÙNG

THÀNH PHẦN

1ml thuốc có chứa 120mg Selamectin. 

CHỈ ĐỊNH

- Phòng các bệnh giun tim gây ra bởi Dirofilaria immitis.

Phòng 25.04, Tầng 25, Tháp A, Tòa Nhà Viettel,

285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam

Tel: (84-28) 6284 5350

Fax: (84-28) 6256 1028